EXOTICA
Alle B.N.E.C. leden ontvangen het driemaandelijks tijdschrift EXOTICA met artikels over de diverse soorten vogels.
© copyright BNEC  ALLE TEKSTEN OP DEZE SITE VALLEN ONDER HET AUTEURSRECHT ELKE REPRODUCTIE IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE EN SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE AUTEUR