DE PASTELSERIE Reeds meer dan tien jaar houd ik mij naast de kweek van zwartbruin en mokkagrijs ook bezig met de kweek van pastel mokkagrijs en pastel roodgrijs. Slechts weinige liefhebbers kweken nog pastellen en vandaar dat we deze mutatie maar zelden zien op onze tentoonstellingen. Daarom dit artikel om de kweek van deze mutatie te stimuleren. Deze mutatie is ontstaan omstreeks 1970 bij de roodbruine. Het roodbruine eumelanine werd gereduceerd waardoor het vleugeldek crèmekleurig werd; deze reductie vond minder plaats op de kop en staart. In de Nederlandse standaard van 1974 werd deze kleur omschreven als crèmevleugel. Toen men de crèmevleugels ging paren aan mokkabruin en zwartbruin bleek dat deze crèmevleugelfactor in feite werkte als een pastelfactor. Behalve het phaeomelanine werd namelijk ook het eumelanine gereduceerd. Vooraleer ons op de erfelijkheid en de kweekmogelijkheden toe te spitsen, dienen we een idee te hebben over hoe een goede pastel er uit moet zien; hiervoor verwijs ik naar "ALGEMENE STANDAARDEISEN". De pastelfactor is een reductiefactor die zowel de vorming van het eumelanine als het pheomelanine aantast. Deze reductie moet ongeveer 50% bedragen. Bij de pastellen streven we naar egale vogels. De pastelfactor is een mutatie en vererft recessief. De pastelfactor is te combineren met alle kleurslagen maar niet alle mutatiecombinaties zijn gewenst. Bij de pastellen zijn de poppen over het algemeen beter doorgekleurd (egaler) op de vleugels dan de mannen. Algemene typische fouten: - vlekkerige kleur - onduidelijke visgraattekening - te donkere lichaamskleur - geloverde borst - te lichte vleugels en of vleugelpennen - te donkere staart en broek - Tweekleurige of te donkere snavel Een te licht vleugeldek is bij de pastellen een veel voorkomende fout. Wil men goede pastellen en/of bleekvlegels kweken dat moet deze kleurslagen gescheiden gehouden blijven. Na jarenlang pastel met pastel gecombineerd te hebben kan de visgraattekening er op achteruit gaan en kan de kleur te licht worden. De terugkoppeling van de pastel met de basiskleur is hier de oplossing. .Bij de kweek van pastel is het belangrijk te beschikken over goede volkleurvogels met een goede tekening. PASTEL MOKKABRUIN
Bij de pastel mokkabruine Japanse Meeuw wordt het pheomelanine en het eumelanine van de mokkabruine door de pastelfactor gereduceerd . Bij de pastel mokkabruine is de kop, het masker, de broek en de staart is iets donkerder dan de lichaamskleur. Net zoals de mokkabruine is de pastel mokkabruin een zeer variabele kleurslag; enerzijds is er een variatiebreedte in het pheomelanine en het eumelanine, anderzijds in de graad van opbleking door de pastelfactor.
foto’s: JMC- Pieter van den Hooven tekst: Edwin Gilson
Dat uit een goed koppel pastel mokkabruin jongen komen met een variabele kleur heeft waarschijnlijk te maken met het genotype (de verborgen eigenschappen). Indien men jarenlang werkt aan de opbouw van een stam pastel mokkabruin zal men de variatiebreedte in de kleur van de jongen kunnen beperken. Alleen als de pastel mokkabruine te donker is kan men een pastel roodbruine in de lijn inbrengen. Deze vogel moet uit de mokkabruine voortkomen, mag niet te warm van kleur zijn en heeft bij voorkeur een donkere bovensnavel. Pastel roodbruinen met een goede (beigekleurige) bovensnavel zouden bij de pastel mokkabruine voor tweekleurige snavels kunnen zorgen. Een roodbruine inbrengen heeft helemaal geen zin omdat de kleur van de pastel mokkabruine te warm zal worden en de kans op een tweekleurige bovensnavel toeneemt. Als de mokkabruine te licht van kleur wordt of de tekening te vaag kan men een goede mokkabruine in de lijn inbrengen. DE BESTE COMBINATIE: PASTEL MOKKABRUIN x PASTEL MOKKABRUIN p//p, r m //r m x p//p, r m //r m 100% PASTEL MOKKABRUIN p//p, r m //r m ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL MOKKABRUIN TE DONKER WORDT: PASTEL MOKKABRUIN x pastel roodbruin p//p, r m //r m x p//p, r//r 100% PASTEL MOKKABRUIN/ roodbruin p//p, r m //r Dit op voorwaarde dat de pastel roodbruine uit de (pastel) mokkabruin-kweek komt. PASTEL MOKKABRUIN/ roodbruin x PASTEL MOKKABRUIN p//p, r m //r x p//p, r m //r m 50% PASTEL MOKKABRUIN p//p, r m //r m 50% PASTEL MOKKABRUIN/ roodbruin p//p, r m //r Welke van deze jongen split roodbruin is kunnen we meestal moeilijk zien. PASTEL MOKKABRUIN/ roodbruin x PASTEL MOKKABRUIN/ roodbruin p//p, r m //r x p//p, r m //r 25% PASTEL MOKKABRUIN p//p, r m //r m 50% PASTEL MOKKABRUIN/ roodbruin p//p, r m //r 25% pastel roodbruin p//p, r//r De pastel roodbruinen uit de laatste combinatie zijn bruikbaar voor de pastel mokkabruin kweek. ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL MOKKABRUIN TE LICHT WORDT: PASTEL MOKKABRUIN x mokkabruin p//p, r m //r m x p + //p + , r m //r m 100% MOKKABRUIN/ pastel p + //p, r m //r m mokkabruin/ pastel x PASTEL MOKKABRUIN p + //p, r m //r m x p//p, r m //r m 50% PASTEL MOKKABRUIN p//p, r m //r m 50% mokkabruin/ pastel p + //p, r m //r m mokkabruin/ pastel x mokkabruin/ pastel p + //p, r m //r m x p + //p, r m //r m 25% mokkabruin p + //p+, r m //r m 50% mokkabruin/ pastel p + //p, r m //r m 50% PASTEL MOKKABRUIN p//p, r m //r m Welke van de mokkabruine jongen split pastel zullen zijn zal niet altijd duidelijk te zien zijn .
PASTEL ROODBRUIN
Bij de pastel roodbruine Japanse Meeuw wordt het pheomelanine van de roodbruine door de pastelfactor gereduceerd. Net zoals bij de roodbruine kan bij de pastel roodbruine de bevedering (pennen breken gemakkelijk) problemen geven. De vruchtbaarheid steld over het algemeen geen problemen. Om de kwaliteit van de bevedering te verbeteren bracht het inkweken van de pastel mokkabruine geen echte oplossing, de kleur werd te koud, de staart te donker en de snavel blauw.
. De beste resultaten verkrijgt men door de inbreng van de pastel roodgrijze met een goede snavelkleur. Het eerste jaar krijgt men (pastel) roodbruine jongen die alleen op kleur voor verbetering vatbaar zijn. Pastel roodbruine met een bijna blanke bovensnavel zijn in de kweek waardevol; deze kunnen gecombineerd worden met een vogel met een (iets) te donkere snavel. DE BESTE COMBINATIE: PASTEL ROODBRUIN x PASTEL ROODBRUIN p//p, r//r x p//p, r//r→ 100% PASTEL ROODBRUIN p//p, r//r ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL ROODBRUIN TE LICHT WORDT: PASTEL ROODBRUIN x roodbruin p//p, r//r x p + //p + , r//r 100% roodbruin/ pastel p + //p, rllr PASTEL ROODBRUIN x roodbruin/ pastel p//p, r//r x p + //p, r//r 50% roodbruin/ pastel p + //p, r//r 50% PASTEL ROODBRUIN p//p, r//r ANDERE ALTERNATIEF: PASTEL ROODBRUIN x pastel roodgrijs p//p, g + //g + , r//r x p//p, g//g, r//r 100% pastel roodbruin/ roodgrijs p//p, g + //g, r//r PASTEL ROODBRUIN x pastel roodbruin/ roodgrijs p//p, g + //g+, r//r x pl/p, g + //g, r//r→ 50% PASTEL ROODBRUIN p//p, g + //g + , r//r 50% PASTEL ROODBRUIN/ roodgrijs p//p, g + //g, r//r PASTEL ROODGRIJS
Bij de pastel roodgrijze Japanse Meeuw wordt het bruin melanine van de roodgrijze door de pastelfactor gereduceerd . Alleen als de pastel roodgrijze te donker is kan men een pastel roodbruine in de lijn inbrengen. Als de pastel roodgrijze te licht van kleur of de tekening te vaag wordt kan men een goede rood - grijze in de lijn inbrengen. Pastel roodgrijze met een bijna blanke bovensnavel zijn in de kweek waardevol; deze kunnen gecombineerd worden met een vogel met een (iets) te donkere snavel. DE BESTE COMBINATIE: PASTEL ROODGRIJS x PASTEL ROODGRIJS p//p, g//g, r//r x p//p, g//g, r//r 100% PASTEL ROODGRIJS p//p, g//g, r//r ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL ROODGRIJS TE LICHT WORDT:
PASTEL ROODGRIJS x roodgrijs p//p, g//g, r//r x p + //p + , g//g, r//r 100% roodgrijs/ pastel p + //p, g//g, r//r PASTEL ROODGRIJS x roodgrijs/ pastel p//p, g//g, r//r x p + //p, g//g, r//r 50% roodgrijs/ pastel p + //p, g//g, r//r 50% PASTEL ROODGRIJS p//p, g//g, r//r ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL ROODGRIJS TE DONKER WORDT: PASTEL ROODGRIJS x pastel roodbruin p//p, g//g, r//r x p//p, g + //g + , r// r 100% pastel roodbruin/ roodgrijs p//p, g + //g, r//r pastel roodbruin/ roodgrijs x PASTEL ROODGRIJS p//p, g + //g, r//r x p//p, g//g, r//r → 50% pastel roodbruin/ roodgrijs p//p, g + //g, r//r 50% PASTEL ROODGRIJS p//p, g//g, r//r pastel roodbruin/ roodgrijs x pastel roodbruin/ roodgrijs p//p, g + //g, r//r x p//p, g + //g, r//r 25% pastel roodbruin p//p, g + //g + , r//r 50% pastel roodbruin/ roodgrijs p//p, g + //g, r//r 25% PASTEL ROODGRIJS p//p, g//g, r//r PASTEL MOKKAGRIJS
Bij de pastel mokkagrijze Japanse Meeuw wordt het pheomelanine en het eumelanine van de mokkagrijze door de pastelfactor gereduceerd . Alleen als de pastel mokkagrijze te donker is kan men een pastel roodbruine in de lijn inbrengen. Deze vogel mag niet te warm van kleur zijn en een blauwe snavelkleur is gewenst. Pastel roodbruine met een goede (beigekleurige) bovensnavel zouden bij de pastel mokkagrijze voor tweekleuri- ge snavels kunnen zorgen. Als de pastel mokkagrijze te licht van kleur of de tekening te vaag wordt kan men een goede mokkagrijze in de lijn inbrengen.
DE BESTE COMBINATIE: PASTEL MOKKAGRIJS x PASTEL MOKKAGRIJS p//p, g//g, r m //r m x p//p, g//g, r m //r m 100% PASTEL MOKKAGRIJS p//p, g//g, r m // rm ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL MOKKAGRIJS TE LICHT WORDT: PASTEL MOKKAGRIJS x mokkagrijs p//p, g//g, r m //r m x p + //p + , g//g, rm//rm 100% mokkagrijs/ pastel p + //p, g//g r m //r m PASTEL MOKKAGRIJS x mokkagrijs/ pastel p//p, g//g, r m //r m x p + //p, g//g, r m //r m 50% mokkagrijs/ pastel p + //p, g//g, r m //r m 50% PASTEL MOKKAGRIJS p//p, g//g, r m //r m ALTERNATIEF IN GEVAL DE STAM PASTEL MOKKABRUIN TE DONKER WORDT: PASTEL MOKKAGRIJS x pastel roodbruin p//p, g//g, r m //r m x p//p, g + //g + , r //r 100% pastel mokkabruin/ grijs en roodbruin p//p, g + //g, r m //r pastel mokkabruin/ grijs en roodbruin x PASTEL MOKKAGRIJS p//p, g + //g, r m //r x p//p, g//g, r m //r m
25% pastel mokkabruin/ grijs p//p, g + //g, r m //r m 25% pastel mokkabruin/ grijs en roodbruin p//p, g + //g, r m //r 25% PASTEL MOKKAGRIJS p//p, g//g, r m //r m 25% PASTEL MOKKAGRIJS/ roodgrijs p//p, g//g, r m //r Welke van deze jongen split roodgrijs is meestal moeilijk te zien.
PASTEL MOKKAGRIJS/ roodgrijs x PASTEL MOKKAGRIJS/ roodgrijs p//p, g//g r m //r x p//p, g//g r m //r
25% PASTEL MOKKAGRIJS p//p, g//g r m //r m 50% PASTEL MOKKAGRIJS/ roodgrijs p//p, g//g r m //r 25% pastel roodgrijs p//p, g//g r//r Mijn ervaringen met de kweek van pastel mokkagrijs.
Zoals vermeld kweek ik al een 10-tal jaar mer pastel mokkagrijs. Ik was vertrokken van een pastel mokkagrijze die per toeval uit de mokkagrijze gekomen was.(zie foto) Mijn eerste doel was meerdere pastel mokkagrijze te kweken. Ik koppelde deze vogel aan een lichte pastel roodgrijze. Hieruit kreeg is zowel pastel roodgrijs als pastel mokkagrijs. Bij deze vogels kon zowel de kleuregaliteit (te lichte vleugelkleur), de snavelkleur alsde buiktekening veel beter. Dan maar enkele pastellen gekoppeld aan mokkagrijze voor splitvogels te kweken.
Het volgende jaren combineerde ik o.a. de pastellen met de splitvogels wat theoretisch 50% pastel mokkagrijs zou geven. Dit was niet het geval en wat opviel was dat er zowel bij de pastellen en splitten een grote variatie was in kleurdiepte en dat zelfs bij de pastel mokkagrijze naar mijn mening de kleur iets te donker was. Dit jaar zal ik o.a. een 2-tal koppel samenstellen pastel mokkagrijs x pastel roodgrijs (lichtere kleur, goede buiktekening en donkere snavel). Tot zover mijn kweekervaringen. Het zou leerrijk zijn mochten andere liefhebbers hun ervaring met de pastellen langs deze weg delen.
TERUG TERUG  © copyright BNEC  ALLE TEKSTEN OP DEZE SITE VALLEN ONDER HET AUTEURSRECHT ELKE REPRODUCTIE IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE EN SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE AUTEUR