WIKKEN EN WEGEN: PELLET-KORRELS VERSUS ZAADMENGELING Beste lezers, Toen ik tijdens het Nederlandse Kampioenschap door de wandelgangen van de vele standhouders liep, zag ik een uitgebreid gamma aan vogelvoeding en bijhorende vitaminepreparaten. Ik raakte met enkele van hen aan de praat over het overgrote aanbod van zaden en voeders. En hoe meer informatie ik toen verzamelde, hoe meer ik in de war geraakte over de toepassing van dit alles. Tenslotte zet iedere firma haar beste beentje voor om hun artikelen als iets onmisbaar, superieur of hoog kwalitatief te promoten. En uiteraard, sommige producten bewijzen hun dienstbaarheid en zijn een aanvulling voor het voedings-patroon. En toch komt er telkenmale wel iets nieuw op de markt. Iets wat ik bij vele standhouders zag staan, was de aanbeveling van diverse Pellet-korrels. Deze vervanger van klassieke zaden wordt door sommige kwekers geprezen en door anderen vergruist omdat het volgens hen aan de basis ligt van een mislukt kweekseizoen. Ikzelf heb het voederen van deze pellets nooit uitgeprobeerd, maar ik herinner mij hierover een twijfelachtig gesprek tussen verschillende liefhebbers. Eén van onze oud-collega’s was wegens z’n verhuis heel laat gestart met de kweek. Z’n eerste ronde zat nog volop in de ontwikkelingsfase en pas onlangs had hij de eerste jongen geringd. Het was voorlopig nog afwachten hoe de exotenkweek dit jaar voor hem zou evolueren, want in tegenstelling tot vorige jaren was het minder goed gestart dan gehoopt. Algemeen bleken verschillende koppels minder vlot tot kweken over te gaan. Sommige vogels stopten na het leggen van amper een tweetal eitjes en bij andere bleken wederom een groot aantal eieren bij de eerste ronde onbevrucht. Ook lag het sterfte-percentage in het nest tijdens de eerste levensdagen vrij hoog. Soms vindt men niet direct een pasklare oplossing omdat de oorzaak van uiteenlopende aard kan zijn. De persoon in kwestie was tijdens de rustperiode van zijn exoten, in aanloop naar de kweek, overgeschakeld op Pellet-voeding. De exoten met meer krachtige snavels pasten zich toen vlotter aan dan de fijngebekte astrilden. Onder de liefhebbers ontspon zich een discussie aangaande de verstrekte voeding en verschillende facetten werden als belangrijk naar voren geschoven. Misschien was het niet zo verstandig om van voeding te wisselen juist voor de kweekperiode of had hij zich moeten afvragen of deze korrelvoeding wel van toepassing is voor alle exotensoorten? - Er werd toen gepraat over ‘Pellets’ als vervangmiddel voor de natuurlijke zaden. Afhankelijk van de fabrikant en het merk kan de samenstelling van deze korrels sterk variëren. Enkele liefhebbers die er gebruik van maakten, waren heel enthousiast over het korrel-type ‘Mini 79122’ van het merk Pretty Bird. Na vier dagen waren hun vogels reeds overgeschakeld op deze licht-gele korrel en alles werd zorgvuldig opgegeten. Maar één van de liefhebbers merkte hierbij op dat in het verleden sommige van zijn exoten een maagvirus hadden ontwikkeld en dit ook aan hun jongen hadden doorgegeven. Of het voederen van pellet-korrels hiervan de oorzaak was, kon nagenoeg niet met zekerheid worden bewezen. Ondertussen zijn er nog andere liefhebbers die pellets als hoofdbestanddeel aan de vogels verstrekken, maar bij de typische exotenkweker is dit nog niet volledig ingeburgerd. De fabrikanten beweren dat alle noodzakelijke voedingsstoffen in deze korrelvoeding aanwezig zijn en er is gebleken dat Pellets zonder verspilling tot de laatste korrel wordt gegeten. Deze nieuwe en vooruitstrevende voedingswijze kent dus zijn voor- en tegenstanders, maar persoonlijk ben ik van de overtuiging dat niet alle exotensnaveltjes optimaal geschikt zijn voor het verorberen van deze korrel. Misschien kan dit toch voor problemen zorgen bij de extreem-gevoelige soorten en ook voor hun jongen in het nest. - Een goede mengeling is als voeding onontbeerlijk. Naast de uitgebalanceerde samenstelling is ook de kwaliteit doorslaggevend. We mogen immers niet vergeten dat zaad de natuurlijke voedingsbron van onze vogels is en dat elke soort een bepaalde voorkeur heeft. Het is dus aan de exotenliefhebber om te beslissen welke type voeding hij bij de exotenkweek gaat gebruiken. Denk vooral ook aan de goede gezondheid van uw vogels door hun goed te observeren zodat je met zekerheid kunt zeggen dat de gekozen Pellet-korrel voor de volle 100% voldoet om de gewenste kweekresultaten te behalen ! Namens de beheerraad,
© copyright BNEC  ALLE TEKSTEN OP DEZE SITE VALLEN ONDER HET AUTEURSRECHT ELKE REPRODUCTIE IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE EN SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE AUTEUR