INSCHRIJFFORMULIER INSCHRIJFFORMULIER
Vul onderstaand formulier in en klik op versturen zodat wij uw gegevens hebben.
Beste vogelliefhebbers , Zoals voorgaande jaren kunt u, via onze club, zich ook afzonderlijk laten abonneren op de tijdschriften “De Vogelwereld” AOB en “De Witte Spreeuwen” K.B.O.F. Een lidmaatschap bij de BNEC is daarom niet echt vereist. Liefhebbers die echter ringen willen bestellen via de club B.N.E.C, dienen wel lid te zijn of te worden van één van deze federaties. Het lidgeld moet dan reeds betaald worden, samen met de ringenbestelling. Voor elke laattijdige ringenbestelling zullen er U extra portkosten worden aangerekend! Wilt u echter ook het tijdschrift Exotica blijven ontvangen, dan dient u ook het lidgeld voor de BNEC te betalen. Naast de vele leerrijke artikelen die in ons tijdschrift te lezen staan, wordt U ook op de hoogte gehouden van al onze BNEC-activiteiten! Mededeling: De onderwerpen van onze vergaderingen blijven wel betrekking hebben op exoten. Om de hernieuwing van deze abonnementen vlot te laten verlopen verzoeken wij u om de lidgelden te storten ten laatste vóór 15 december 2020 met een duidelijke vermelding van de tijdschriften die je wenst te ontvangen. Opgelet, bij laattijdige betalingen van deze tijdschriften zowel van AOB, en KBOF worden de reeds verschenen tijdschriften niet meer doorgestuurd vanwege de hoge portkosten voor afzonderlijke verzendingen door Bpost! De betrouwbaarste manier om uw lidgelden te vereffenen gebeurt via een overschrijving of een storting, waarmee u direct een sluitend bewijs van betaling in handen heeft. Contante betalingen op activiteiten via tussenpersonen, alsook stortingen op een verkeerd rekeningnummer, kunnen aanleiding geven tot verwarring, fouten en vertragingen. Wenst U toch een betaling te doen op één van onze activiteiten of bij een bestuurslid, vraag dan zeker een stortingsbewijs. Zo heb je eveneens een sluitend bewijs in handen! Verdere inlichtingen: zie ledenadministratie. Bedragen lidgelden: De Vogelwereld (A.O.B.) 25 De Witte Spreeuwen (K.B.O.F.) 25 E xo ti c a (B.N.E.C.) 20 Voor alle hierboven vermelde tijdschriften kunt u storten op het rekeningnummer hieronder vermeld: Ledenadministratie: Van Affelterre Freddy Rek.nr.. IBAN: BE89 7805 7983 4485. BIC: GKCCBEBB f reddy.vanaffelterre@skynet.be
L L I I D D G G E E L L D D 2 2 0 0 2 2 1 1
© copyright BNEC  ALLE TEKSTEN OP DEZE SITE VALLEN ONDER HET AUTEURSRCHT ELKE REPRODUCTIE IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE EN SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE AUTEUR