Doel van de werkzaamheden 

- Het houden van voordrachten en lessen in alle onderafdelingen.    Klik hier         

-Het organiseren van lessen om eigen vogels te kunnen keuren.

-Inrichten van een tentoonstelling.

- Om de drie maand uitgeven van een leerrijk tijdschrift. 
 
-Het maken en aanpassen van standaardeisen.
 
-Het samenwerken met zowel binnen als buitenlandse organisaties welke  het zelfde doel beogen.
 
- Het helpen van Technische commisies  die vragen hebben over bepaalde vogels-Alle teksten en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht.

-Elke reproductie op  welke manier ook, is verboden zonder voorafgaande én geschreven toestemming van de auteur .

-Overtredingen  worden vervolgd!!!

-
Laatste update