EXOTICA 2021 24, 25 en26 SEPTEMBER 2021
ABDEKLEUR & SOORTABDE Bruinseriezwartbruin 101122131137Bichenoastrilden wildkleur301 mokkabruin 102123Bichenoastrilden mutaties302 roodbruin 103123Binsenastrilde roodkop 303 Grijsseriezwartgrijs 104124133139Binsenastrildes geelkop304 mokkagrijs 105124Binsenastrildes mutaties305 roodgrijs 106124Ceresamadinen wildkleur306 Pastelserie Ceresamadinen mutaties307 pastel mokkabruin 107125Spitsstaarten wildkleur 308 pastel roodbruin 108125Spitsstaarten grijs 309 pastel mokkagrijs 109125Spitsstaarten alle overige mutaties 310 pastel roodgrijs 110125Gordelgrasvinken wildkleur311 Alle bleekvleugels 111127Gordelgrasvinken ino's 312 Ino’s grijs-ino 112127Gordelgrasvinken overige mutaties313 crème-ino 113127Diamantvinken wildkleur roodstuit314 albino 114127Diamantvinken wildkleur geelstuit315 Getekende met kap (of oogring/oogstreep)115128Diamantvinken alle pastellen316 zonder kap (of oogring/oogstreep)116128Diamantvinken overige mutaties317 wit 117128Alle maskeramadinen 318328 Postuur alle kuiven 118129Alle dornastrilden 319329 alle frisés 119129Alle geschilderde astrilden320330 Gepareldebruin 120130Alle zonastrilden 321331 grijs 121130 Roodkop papegaaiamadines wildkl.334 201 Roodkop papegaaiamadines mutat.335 202 Driekleurpapegaaiamadines wildkl.336 203 222Driekleur papegaaiamadines mutat.337 204 Forbes papegaaiamadines wildkl.338 205 Forbes papegaaiamadines mutat.339 206 Veelkleuren + Peales 340345 207 Indische nonpareil en overige ppa341346 208 SECTIE 4 AFRIKAANSE 209 Alle blauwfazantjes 401 210 Alle blauwfazantjes mutaties402 211 Alle granaatastrilden 403414 212 Alle pytiliasoorten-melba-aurora404415 213 Alle Estrildasoorten 405416 214 Alle druppelastrilden 406417 215 Alle vuurvinken en amaranten407418 216 Bandvinken wildkleur 408 217 Bandvinken mutaties 409 218 Roodkopamadines 410 219 Roodkopamadines: mutaties411 220 Goudbuikje en alle amandava's412421 221229 SECTIE 4 CINI'S,WEVERS EN Alle serinussoorten: 232 sijzen, mozambiek, edelzanger 233 Alle wevers 238425 234 Schubbekopjes en baardmannetjes426 235 Alle wida's en staalvinken427 236 239Alle niet Europese mussen428 237 SECTIE 3 PAPEGAAI-AMADINEN 325 327 326 332333 323 322 135141 136142 Loodbekken: mutatiecombinatie met donkerbuik Loodbekken: enkelvoudige mutaties Loodbekken: ino's + mutatiecombinatie met ino Loodbekken wildkleur Zilverbekken: mutatiecombinatie met donkerbuik SECTIE 2 LONCHURA'S SECTIE 2 PADDA'S Nonnen wildkleur Muskaatvinken mutaties Muskaatvinken wildkleur Bronzemannen mutaties Bronzemannen wildkleur Nonnen mutaties 228 227 Timor padda Padda's alle overige mutaties Padda bruin Padda albino Padda wit Padda grijs 422423 413 419 424 432 429 433 134 132138  140 Alle rietvinken mutaties Alle rietvinken wildkleur Loodbekken: mutatiecombinatie zonder donkerbuik 223 224 225 347348 343 344 Kampioentitels BNEC 2021 KLEUR & SOORT SECTIE 1 JAPANSE MEEUWEN SECTIE 3 AUSTRALISCHE 324 Parelhalsamadinen wildkleur Zilverbekken: mutatiecombienatie zonder donkerbuik Zilverbekken: enkelvoudige mutaties Alle ekstertjes Parelhalsamadinen mutaties 420 230231 342 430 431 240241 Zilverbekken: ino's + mutatiecombinatie met ino 226 Zilverbekken wildkleur KLEUR & SOORTABDEKLEUR & SOORTABDE Roodkop groen man 501534557561Grijze mannen 601635655662 Roodkop groen pop 502535558562Grijze poppen 602636656663 Oranjekop groen man 503534557561Bruine mannen 603635655662 Oranjekop groen pop 504535558562Bruine poppen 604636656663 Zwartkop groen man rood en geelsnavel505534557561Masker grijze mannen 605637655662 Zwartkop groen pop rood en geelsnavel506535558562Masker grijze poppen 606638656663 Roodkop WB groene man 507536557561Masker bruine mannen 607637655662 Roodkop WB groene pop 508537558562Masker bruine poppen 608638656663 Oranjekop WB groene man 509536557561Bleekrug grijze mannen 609639655662 Oranjekop WB groene pop 510537558562Bleekrug grijze poppen 610640656663 Zwartkop WB groene man 511536557561Bleekrug bruine mannen 611639655662 Zwartkop WB groene pop 512537558562Bleekrug bruine poppen 612640656663 Alle lilaborsten mannen 513538559563Alle witte mannen 613641657664 Alle EF pastel mannen groen 514539559563Alle witte poppen 614642658665 Alle EF pastel mannen groen geel515539559563Getekend grijs en bruin mannen615643657664 Alle WB Ef pastel mannen 516540559563Getekend grijs en bruin poppen616644658665 Alle DF pastel mannen groen 517541559563Alle blackface mannen 617645659666 Alle WB DF pastel mannen 518542559563Alle blackface poppen 618646660667 Alle EF pastel poppen 519543560564Alle oranje en zwartborst mannen619645659666 Alle EF WB pastel poppen 520544560564Alle oranje en zwartborst poppen620646660667 Alle blauwe paarseborsten mannen521545559563Alle witborst mannen 621645659666 Alle blauwe paarseborsten poppen522546560564Alle witborst poppen 622646660667 Alle blauwe WB mannen 523547559563Alle zwartwang mannen 623647659666 Alle blauwe WB poppen 524548560564Alle zwartwang poppen 624648660667 Alle EF BL pastel mannen 525549559563Wang bruin en grijs mannen625647659666 Alle EF BL pastel poppen 526550560564Wang bruin en grijs poppen626648660667 Alle EF WB BL pastel mannen 527551559563Alle pastel mannen 627649659666 Alle EF WB BL pastel poppen 528552560564Alle pastel poppen 628650660667 Alle DF BL pastel mannen 529553559563Alle isabel mannen 629649659666 Alle DF WB BL pastel mannen 530554559563Alle isabel poppen 630650660667 Alle gele en witte roodoog mannen 531555559563Alle mutaties en combinaties mannen631651659666 Alle gele en witte roodoog poppen 532556560564Alle mutaties en combinaties poppen632652660667 Timor zebravinken mannen633653661668 Timor zebravinken poppen 634654661668 Alle Amerikaanse vinken 436 Alle Amerikaanse sijzen 441 Alle Amerikaanse vinken mutatie's 437 Alle Amerikaanse sijzen mutatie's442 Alle niet zaadetende exoten 448449450451Exoot X Exoot 701702703704 Alle niet erkende kleurslagen 801802803804 439444445 438440 Kampioenstitels 2021 SECTIE 5 GOULDS HOOFDGROEP NIET ERKENDE KLEURSLAGEN SECTIE 6 ZEBRAVINKEN SECTIE 4 AMERIKAANSE VINKEN SECTIE 4 AMERIKAANSE SIJZEN SECTIE 4 NIET ZAADETERS (EXOTEN) HOOFDGROEP HYBRIEDEN 443 © copyright BNEC ALLE TEKSTEN OP DEZE SITE VALLEN ONDER HET AUTEURSRCHT ELKE REPRODUCTIE IS VERBODEN ZONDER VOORAFGAANDE EN SCHRIFTELIJKE TOELATING VAN DE AUTEUR